(1)
Zaini, A.; Umam, A. H.; Sodik, A. M.; Kirom, M. A. KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM. bashair 2023, 3, 1-7.