Haridhi, Hafiz. " Asas-asas Perjanjian dalam Al Quran" AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH [Online], (29 December 2020)