Haridhi, Hafiz. " Asas-asas Perjanjian dalam Al Quran." AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH [Online], (2020): 119-134. Web. 16 Jun. 2021