Saputra, A. 2021 Jan 25. PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA DAULAH FATIMIYAH DI MESIR. BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN. [Online] :